Maturalny kurs chemii

Maturalny kurs z chemii jest przeznaczony dla uczniów, którzy chcą pracować samodzielnie lub z korepetytorem. Schemat kursu był przez kilka lat testowany przez uczniów i korepetytorów. Uczniowie, którzy zrobią wszystkie zadania kursu mają zagwarantowany wyższy procent na maturze.

Schemat przygotowania do matury z chemii

Wrzesień-styczeń: intensywna powtórka teorii i rozwiązywanie zadań
- przypomnienie teorii z wybranego działu (podręcznik)
- rozwiązywanie zadań powtórkowych - tu uczysz się teorii w praktyce

CZĘŚĆ I. Zadania powtórkowe

Luty-kwiecień: rozwiązywanie zadań z chemii z arkuszy maturalnych.
Jak już umiesz teorię i rozwiązywać zadania elementarne, to dopiero wtedy:

CZĘŚĆ II. Zadania maturalne CKE

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.