Ilość pytań: 16/16
Pytanie 1950

Przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
2Na + 2H2O →  2NaOH + H2

Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe określnie spośród podanych.

W przeprowadzonej reakcji łączna masa Na i H2O jest ......................... łączna masa NaOH i H2

mniejsza niż
większa niż
taka sama, jak

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl