Ilość pytań: 16/16
Pytanie 609

Podczas rozpuszczania wodorotlenku sodu w wodzie wydzieliło się ciepło i wzrosła temperatura roztworu.

Rozpuszczanie wodorotlenku w wodzie jest procesem

endotermicznym
egzotermicznym

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl