Ilość pytań: 16/16
Pytanie 2396

Zaznacz prawidłowe dokończenie równania reakcji

CaO + H2O → .......................................

Ca(OH)2
Ca + H2
Ca(OH)2 + H2
Ca + O2 + H2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.