Ilość pytań: 16/16
Pytanie 2402

Do wykrywania tlenku węgla(IV) można zastosować

roztwór tlenku wapnia
zawiesinę wapna w wodzie
suche wapno gaszone
mleko wapienne
roztwór wodorotlenku wapnia

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl