Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1928

Zaznacz procesy, jakie zachodzą w wodzie podczas jej zamarzania.

zwiększenie objętości i zwiększenie gęstości
zmniejszenie objętości i zmniejszenie gęstości
zmniejszenie objętości i zwiększenie gęstości
zwiększenia objętości i zmniejszenie gęstości

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl