Ilość pytań: 9/9
Pytanie 2217

W doświadczeniu I. zmierzona temperatura wrzenia wody wynosiła 100oC a w doświadczeniu II. 98oC.

Określ, dlaczego w doświadczeniu II. odnotowano inną temperaturę wrzenia.

Doświadczenie II. prowadzono pod innym ciśnieniem.
Doświadczenie II. prowadzono w niższej temperaturze zewnętrznej.
Doświadczenie II przeprowadzono nieprawidłowo.
W doświadczeniu II. źle odczytano temperaturę.
W doświadczeniu II. użyto mniejszej ilości wody.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl