Ilość pytań: 9/9
Pytanie 2217

W doświadczeniu I. zmierzona temperatura wrzenia wody wynosiła 100oC a w doświadczeniu II. 98oC.

Określ, dlaczego w doświadczeniu II. odnotowano inną temperaturę wrzenia.

Doświadczenie II. prowadzono w niższej temperaturze zewnętrznej.
W doświadczeniu II. źle odczytano temperaturę.
Doświadczenie II przeprowadzono nieprawidłowo.
Doświadczenie II. prowadzono pod innym ciśnieniem.
W doświadczeniu II. użyto mniejszej ilości wody.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.