Ilość pytań: 21/21
Pytanie 964

Izotopy tego samego pierwiastka mają taką samą

liczbę atomową
ilość protonów
liczbę masową
ilość nukleonów
ilość neutronów

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl