Ilość pytań: 22/22
Pytanie 965

Zaznacz prawidłowe dokończenia zdania.

Izotopy tego samego pierwiastka różnią się .............................

liczbą protonów
liczbą atomową
liczbą elektronów
liczbą masową
liczbą neutronów

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.