Ilość pytań: 21/21
Pytanie 960

Łączną liczbę protonów i neutronów określa

liczba atomowa
liczba masowa

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl