Ilość pytań: 21/21
Pytanie 964

Izotopy tego samego pierwiastka mają taką samą

liczbę atomową
ilość nukleonów
liczbę masową
ilość neutronów
ilość protonów

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl