Ilość pytań: 21/21
Pytanie 1213

Pewien pierwiastek można przedstawić symbolem 3015E.  

Zaznacz izotopy tego pierwiastka.

3016E
3014E
2915E
3115E

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl