Ilość pytań: 22/22
Pytanie 1898

Wodór w przyrodzie wystepuje w postaci izotopów

11H,     12H,     13H

Zaznacz zdania prawdziwe.

 

W jądrze izotopu 11H nie ma neutronów
W jądrze izotopu 11H nie ma protonów
W jądrze izotopu 13H jest najwięcej neutronów
W jądrach wszystkich izotopów jest tyle samo neutronów

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.