Ilość pytań: 20/20
Pytanie 2226

W cząsteczce HNO2 wiązanie π tworzą elektrony atomu tlenu znajdujące się na orbitalu p i elektrony atomu azotu znajdujące sie na orbitalu 

zhybrydyzowanym
d
p
s

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.