Ilość pytań: 20/20
Pytanie 2066

Określ typ hybrydyzacji atomu centralnego w cząsteczce SiH4.

sp
sp3
sp2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl