Ilość pytań: 22/22
Pytanie 2551

Poniżej przedstawiono wzory elektronowe dwóch jonów.

Zaznacz prawidłowe uzupełnienie zdania.
Kąt między wiązaniami H-N−H w jonie NH2 jest  ....................  w jonie NH4+.

taki sam jak
mniejszy niż
większy niż

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.