Ilość pytań: 20/20
Pytanie 2389

Płaską budowę posiada

SO3
NO3
BF3

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl