Ilość pytań: 20/20
Pytanie 2064

Określ typ hybrydyzacji atomu centralnego w cząsteczce CS2.

sp3
sp2
sp

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl