Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1365

Zaznacz typ hybrydyzacji, w którym orbitale są ułozone pod katem 180o .

sp2
sp3
sp

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl