Ilość pytań: 13/13
Pytanie 2064

Określ typ hybrydyzacji atomu centralnego w cząsteczce CS2.

sp2
sp
sp3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl