Ilość pytań: 23/23
Pytanie 1780

Zaznacz wzory kwasów, które są nietrwałe i rozkładają się na tlenek kwasowy i wodę.

H2S
HNO3
H2SO4
H2SO3
H2CO3

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl