Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1000

Konfiguracja elektronowa elektronów walencyjnych pewnego pierwiastka przedstawia się następująco: 4s23d5

Zaznacz maksymalny stopień utlenienia, jaki może przyjąć ten pierwiastek.

-VII
-II
VII
II
V

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl