Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1003

W wodorkach metali wodór przyjmuje stopień utlenienia

-II
+I
-I
+II
0

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl