Ilość pytań: 22/22
Pytanie 1018

W reakcji utleniania-redukcji atom, który pobiera elektron

redukuje się
jest reduktorem
utlenia się
jest utleniaczem

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl