Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1027

Reakcja utleniania-redukcji typu dysproporcjonowania  polega na tym, że

atom jednego pierwiastka pobiera elektrony a innego oddaje elektrony
bierzemy pod uwagę tylko te pierwiastki, które zmieniły swój stopień utlenienia
atom tego samego pierwiastka równocześnie się utlenia i redukuje
ilość pobieranych i oddawanych elektronów jest proporcjonalna

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.