Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1024

W reakcjach utleniania-redukcji reduktorem może być  pierwiastek, który występuje na swoim

najniższym stopniu utlenienia
najwyższym stopniu utlenienia

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl