Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1025

W reakcjach utleniania-redukcji pierwiastek, który występuje na swoim najwyższym stopniu utlenienia

może się utlenić
może być reduktorem lub utleniaczem
może się zredukować
może być utleniaczem
może być reduktorem

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl