Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1305

Każdy elektron znajdujący się w powłoce 2 ma taką samą

magnetyczną spinową liczbę kwantową ms
poboczną liczbę kwantową l
magnetyczną liczbę kwantową m
główną liczbę kwantową n

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.