Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1640

Pewien elektron opisują liczby kwantowe:
n = 4,  l = 2,  m = 0,  ms=1/2
Zaznacz symbol podpowłoki, do której należy ten elektron.

4p
4s
2s
2p
4d

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl