Ilość pytań: 19/19
Pytanie 1690

Do świeżo strąconego osadu Cu(OH)2 dodano roztwór badanego cukru i podgrzano. Zaobserwowano zmianę barwy osadu z niebieskiej na ceglastoczerwoną.

Zaznacz nazwy cukrów, które mogły być w roztworze.

ryboza
sacharoza
fruktoza
glukoza

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.