Ilość pytań: 24/24
Pytanie 1698

Zaznacz nazwę odczynnika, który jest potrzebny do wykrywania skrobi.

roztwór jodu w jodku potasu
świeżo strącony roztwór wodorotlenku miedzi(II)
woda amoniakalna
roztwór azotanu(V) srebra
woda bromowa

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.