Ilość pytań: 24/24
Pytanie 1702

Do roztworu maltozy o temperaturze pokojowej dodano świeżo strącony osad wodorotlenku miedzi(II).

Zaznacz prawidłowe obserwacje tego doświadczenia.

powstał szafirowy roztwór
osad zmienił barwę na czarną
osad zmienił barwę na ceglastoczerwoną

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl