Ilość pytań: 24/24
Pytanie 1715

   Poniżej przedstawiono wzór D-glukozy.
D-glukoza testy chemia LO
Określ, ile asymetrycznych atomów węgla znajduje się w cząsteczce glukozy.

4
5
1
2
3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl