Ilość pytań: 24/24
Pytanie 1484

Glukoza należy do

polisacharydów
disacharydów
monosacharydów
oligosacharydów

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl