Ilość pytań: 24/24
Pytanie 1715

   Poniżej przedstawiono wzór D-glukozy.
D-glukoza testy chemia LO
Określ, ile asymetrycznych atomów węgla znajduje się w cząsteczce glukozy.

5
4
2
1
3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.