Ilość pytań: 24/24
Pytanie 1244

Propanal i propanon są względem siebie

izomerami
polimerami
homologami

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl