Ilość pytań: 24/24
Pytanie 1288

Etanal można otrzymać w reakcjach

utleniania etanolu
addycji wody do etylenu
odwodornienia etanolu
spalania etenu

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl