Ilość pytań: 24/24
Pytanie 1291

Aceton to nazwa zwyczajowa

propanalu
butanalu
propanonu
butanonu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl