Ilość pytań: 30/30
Pytanie 614

Zaznacz nazwę substancji, jaka powstaje w wyniku doświadczenia przedstawionego na schemacie.
składniki powietrza

tlen
azot
wodór
chlor
tlenek węgla(IV)

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.