Ilość pytań: 30/30
Pytanie 1125

Zaznacz gazy, które są niepalne i nie podtrzymują palenia.

azot
wodór
tlen
tlenek węgla(IV)

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl