Ilość pytań: 30/30
Pytanie 1947

Zaznacz nazwę gazu, jaka powstanie w doświadczeniu przedstawionym na schemacie

termiczny rozklad manganianu(VII) potasu

tlenek węgla(IV)
azot
para wodna
wodór
tlen

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.