Ilość pytań: 30/30
Pytanie 700

Zaznacz zapis przedstawiający reakcję utleniania.

glin + tlen → tlenek glinu
tlenek rtęci(II) → rtęć + tlen
tlenek miedzi + wodór → miedź + tlenek wodoru

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl