Ilość pytań: 30/30
Pytanie 742

W procesie fotosyntezy pod wpływem światła słonecznego rośliny wytwarzają tlen i substancje odżywcze.

Wykorzystują w tym procesie

wodę
tlenek węgla(IV)
azot
powietrze
wodór

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl