Ilość pytań: 24/24
Pytanie 119

Cu to symbol:

miedzi
chloru
węgla
cynku
wapnia

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl