Ilość pytań: 24/24
Pytanie 2105

Br to symbol:

krzemu
wapnia
baru
bromu
srebra

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl