Ilość pytań: 16/16
Pytanie 2495

Tłuszcze roślinne od zwierzęcych można odróżnić

dodając do nich roztwór manganianu(VII) potasu
podgrzewając do wysokiej temperatury
określając ich stan skupienia
porównując ich rozpuszczalność w wodzie
dodając do nich wodę bromową

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.