Ilość pytań: 12/12
Pytanie 2496

Tłuszcze roślinne w temperaturze pokojowej

są związkami nasyconymi
na ogół są cieczami
na ogół są ciałami stałymi
są związkami nienasyconymi

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.