Ilość pytań: 28/28
Pytanie 554

Niektóre aminy dobrze rozpuszczają się w wodzie ponieważ

wykazują właściwości zasadowe
z wodą nie reagują
tworzą wiązania wodorowe z wodą
mają krótkie łańcuchy węglowodorowe

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl