Ilość pytań: 28/28
Pytanie 1268

Reakcji ksantoproteinowej ulegają białka, w skład których wchodzą aminokwasy posiadające w swojej strukturze

wiązanie peptydowe
grupę amidową
grupę karboksylową
wiązanie podwójne
pierścień aromatyczny

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.