Ilość pytań: 28/28
Pytanie 1521

  Sole amoniowe rozpuszczają się w wodzie, mają budowę jonową, ulegają dysocjacji i hydrolizie.

Określ odczyn wodnego roztworu bromku metyloamoniowego CH3NH3Br.

obojętny
zasadowy
kwasowy

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl