Ilość pytań: 28/28
Pytanie 1255

Podczas zakwaszania roztworu alaniny o odczynie zasadowym

CH3–CH(NH2)–COO

w pierwszej kolejności następuje przyłączanie protonu do grupy

–COO
–NH2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.