Ilość pytań: 28/28
Pytanie 1258

Grupa –NH3+ w aminokwasie ma charakter

zasadowy
kwasowy
obojętny
amfoteryczny

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl