Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1427

Wskaż reakcję syntezy

A. K + O2 → K2O

B. HgO → Hg + O2

C. HCl → H+ + Cl

D. 2Mg + CO2 → C + 2MgO

D.
C.
B.
A.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.