Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1434

Zaznacz prawidłowy wzór ogólny tlenku pierwiastka położonego w grupie 2. układu okresowego.

C. XO2
B. XO
D. X2O2
A. X2O

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.