Ilość pytań: 16/16
Pytanie 84

Zaznacz określenie dotyczące reakcji przedstawionej opisem

tlenek rtęci(II) → tlen + rtęć

reakcja analizy
reakcja syntezy

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl