Ilość pytań: 16/16
Pytanie 2121

W reakcji przedstawionej zapisem

magnez + tlen → tlenek magnezu

magnez i tlen to substraty a tlenek magnezu to produkt
magnez i tlen to produkty a tlenek magnezu to substrat

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.