Ilość pytań: 16/16
Pytanie 1588

W reakcji przedstawionej opisem

tlenek rtęci(II) → tlen + rtęć

 

tlenek rtęci(II) to substrat a tlen i rtęć to produkty
tlenek rtęci(II) to produkt a tlen i rtęć to substraty
tlenek rtęci(II), tlen i rtęć to produkty
tlenk rtęci(II), tlen i rtęć to substraty

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.