Ilość pytań: 16/16
Pytanie 1578

Zaznacz prawidłowy przykład zapisu reakcji syntezy.

siarka + tlen → tlenek siarki(IV)
tlenek rtęci(II) → rtęć + tlen

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl