Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1088

Zaznacz prawidłowe dokończenie schematu reakcji

tlenek metalu + woda → ..................................................

→ wodorotlenek + wodór
→ wodorotlenek + woda
→ wodorotlenek + metal
→ wodorotlenek
→ metal + woda

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl