Ilość pytań: 17/17
Pytanie 913

Uzgodnij współczynniki w równaniu reakcji
...Na + ...H2O →  ...NaOH + ...H2

Współczynniki w kolejności występowania to

1, 1, 1, 2
2, 2, 2, 1
2, 2, 1, 1
1, 1, 1, 1
2, 2, 2, 2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl