Ilość pytań: 17/17
Pytanie 669

Przeprowadzono doświaczenie przedstawione na rysunku.
otrzymywanie wodorotlenków doświadczenie

Zaznacz nr probówek, w których pojawiło się malinowe zabarwienie.

I.
II.
IV.
III.

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl