Ilość pytań: 18/18
Pytanie 919

Aby uzupełnić równanie reakcji

2Na + .............. → 2NaOH + .................

należy wpisać

H2 jako produkt
2H2O jako produkt
H2 jako substrat
2H2O jako substrat

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.