Ilość pytań: 17/17
Pytanie 913

Uzgodnij współczynniki w równaniu reakcji
...Na + ...H2O →  ...NaOH + ...H2

Współczynniki w kolejności występowania to

2, 2, 1, 1
1, 1, 1, 2
2, 2, 2, 2
1, 1, 1, 1
2, 2, 2, 1

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.