Ilość pytań: 17/17
Pytanie 2394

Zaznacz nazwę produktu reakcji, która przebiega zgodnie ze schematem
tlenek wapnia, wodorotlenek wapnia

wodorotlenek wapnia
tlenek wapnia
woda
wapń
fenoloftaleina

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.