Ilość pytań: 17/17
Pytanie 2394

Zaznacz nazwę produktu reakcji, która przebiega zgodnie ze schematem
tlenek wapnia, wodorotlenek wapnia

wapń
wodorotlenek wapnia
woda
tlenek wapnia
fenoloftaleina

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl