Ilość pytań: 15/15
Pytanie 1656

Zaznacz pierwiastek, który ma największą elektroujemność.

magnez Mg
potas K
glin Al
fluor F

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl