Ilość pytań: 15/15
Pytanie 1656

Zaznacz pierwiastek, który ma największą elektroujemność.

potas K
fluor F
glin Al
magnez Mg

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl