Ilość pytań: 15/15
Pytanie 226

Określ rodzaj wiązania w MgCl2.

kowalencyjne spolaryzowane
jonowe
kowalencyjne niespolaryzowane

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl