Ilość pytań: 15/15
Pytanie 1653

Pewna substancja nie rozpuszcza się w wodzie i ma niską temperaturę wrzenia.

Zaznacz jakie wiązanie ma ta substancja w cząsteczkach.

kowalencyjne
kowalencyjne spolaryzowane
jonowe

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.