Ilość pytań: 7/7
Pytanie 91

Związek chemiczny powstanie jeżeli

w reakcji chemicznej połączą się dwa różne pierwiastki
zmiesza się dwa takie same pierwiastki
zmiesza się dwa różne pierwiastki
w reakcji chemicznej połączą się dwa takie same pierwiastki
sporządzi się mieszaninę pierwiasków i ją podgrzeje

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.