Ilość pytań: 7/7
Pytanie 91

Związek chemiczny powstanie jeżeli

sporządzi się mieszaninę pierwiasków i ją podgrzeje
w reakcji chemicznej połączą się dwa różne pierwiastki
zmiesza się dwa takie same pierwiastki
w reakcji chemicznej połączą się dwa takie same pierwiastki
zmiesza się dwa różne pierwiastki

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl