Ilość pytań: 7/7
Pytanie 87

Zaznacz zdanie fałszywe.

Związków chemicznych nie można rozłożyć na substancje proste.
Pierwiastków nie można rozłożyć w reakcji chemicznej na substancje prostsze.
Związki chemiczne zbudowane są z pierwiastków.
Gdy dwa różne pierwiastki połączą się to powstanie związek chemiczny.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.