Ilość pytań: 7/7
Pytanie 703

Pierwiastek chemiczny jest to

substancja prosta, której nie można rozłożyć na prostsze
substancja, która powstała z połączenia substancji prostych
substancja o stałym stanie skupienia
substancja złożona, którą można rozłożyć na prostsze substancje

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.