Ilość pytań: 7/7
Pytanie 90

Aby powstał związek chemiczny

muszą połączyć się co najmniej dwa różne pierwiastki w reakcji chemicznej
mieszanina dwóch pierwiastków musi być jednorodna
mieszanina substancji prostych musi być podgrzana
trzeba zmieszać co najmniej dwa pierwiastki chemiczne

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl