Ilość pytań: 7/7
Pytanie 703

Pierwiastek chemiczny jest to

substancja złożona, którą można rozłożyć na prostsze substancje
substancja o stałym stanie skupienia
substancja prosta, której nie można rozłożyć na prostsze
substancja, która powstała z połączenia substancji prostych

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl