Ilość pytań: 26/26
Pytanie 1300

Zaznacz grupy funkcyjne, jakie znajdują się w glukozie.

-OH
-NH2
-COOH
-CHO
=CO

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl