Ilość pytań: 26/26
Pytanie 1805

   Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
fruktoza reakcje
Zaznacz prawidłowe obserwacje.

wytrącił się niebieski osad
wytrącił się ceglastoczerwony osad
powstał szafirowy roztwór
brak objawów reakcji
powstał fioletowy roztwór

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.