Ilość pytań: 26/26
Pytanie 1714

   Podczas fotosyntezy zachodzą reakcje, które można zapisać uproszczonym równaniem
6CO2 + 6H2O  — światło, chlorofil → C6H12O6 + 6O2  

Określ efekt energetyczny reakcji fotosyntezy.

Jest to proces ..............................

egzoenergetyczny
bez wymiany energii
endoenergetyczny

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl