Ilość pytań: 26/26
Pytanie 1691

Zaznacz reakcję, jaką należy przeprowadzić, aby odróżnić fruktozę od rybozy.

próba Tollensa
reakcja z wodorotlenkiem miedzi(II) na zimno
reakcja z wodą bromową
próba Trommera

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl