Ilość pytań: 19/19
Pytanie 1080

Do roztworu pewnego cukru dodano wodę bromową z dodatkiem wodorowęglanu sodu i zaobserwowano odbarwienie wody bromowej.

Zaznacz nazwy cukrów, jakie mogły znajdować się w badanym roztworze

glukoza
fruktoza
ryboza

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.