Ilość pytań: 21/21
Pytanie 2151

Zaznacz właściwości metanu.

rozpuszczalny w wodzie
nie rozpuszczalny w wodzie
ma charakterystyczny zapach
bezwonny

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl