Ilość pytań: 15/15
Pytanie 1903

Zaznacz prawidłowy indeks stechiometryczny x we wzorze alkanu C5Hx.

x=5
x=8
x=12
x=10

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl