Ilość pytań: 12/12
Pytanie 335

Zaznacz odczynnik, który należy zastosować, aby wykryć białko w próbce sera.

kwas siarkowy(VI)
jodyna
kwas azotowy(V)
woda bromowa
woda wapienna

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.