Ilość pytań: 20/20
Pytanie 2294

Zaznacz prawidłową nazwę tlenku o wzorze Br2O5.

tlenek bromu(V)
tlenek bromu(II)
tlenek bromu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl