Ilość pytań: 20/20
Pytanie 2288

Zaznacz prawidłową nazwę tlenku o wzorze MgO.

tlenek magnezu
tlenek magnezu(II)
tlenek magnezu(I)

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl