Ilość pytań: 20/20
Pytanie 2300

Zaznacz prawidłową nazwę tlenku o wzorze CO.

tlenek węgla(IV)
tlenek węgla(I)
tlenek węgla(II)
tlenek węgla

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl