Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1883

Zaznacz prawidłową ilość poszczególnych atomów wchodzących w skład cząsteczek przedstawionych zapisem 3K2O.

6 atomów K i 1 atom O
6 atomów K i 3 atomy O
3 atomy K i 2 atomy O
3 atomy K i 1 atom O

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.