Ilość pytań: 15/15
Pytanie 190

Zaznacz liczbę pierwiastków wchodzących w skład cząsteczki siarczku glinu Al2S3.

2
3
5
1
4

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl