Ilość pytań: 15/15
Pytanie 1807

Zaznacz prawidłowe znaczenie zapisu H2.

1 atom wodoru
1 cząsteczka wodoru
2 atomy wodoru
2 cząsteczki wodoru

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl