Ilość pytań: 15/15
Pytanie 1877

Zaznacz prawidłowe znaczenie zapisu 3Na.

3 atomy sodu
3 cząsteczki sodu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl