Ilość pytań: 15/15
Pytanie 1879

Zaznacz prawidłowe znaczenie zapisu 2Cl.

1 cząsteczka chloru
2 cząsteczki chloru
2 atomy chloru

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl