Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1880

Zaznacz prawidłową ilość poszczególnych atomów wchodzących w skład 2 cząsteczek tlenku chromu przedstawionych zapisem 2CrO3.

2 atomy chromu i 6 atomów tlenu
1 atom chromu i 3 atomy tlenu
2 atomy chromu i 3 atomy tlenu
2 atomy chromu i 2 atomy tlenu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.