Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1922

Zaznacz prawidłową nazwę grupy -COOH.

hydroksylowa
alkoholowa
wodorotlenowa
kwasowa
karboksylowa

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl