Ilość pytań: 17/17
Pytanie 394

Zaznacz nazwę systematyczną kwasu mrówkowego.

kwas metanowy
kwas propanowy
kwas etanowy
kwas butanowy

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl