Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1957

Zaznacz poprawnie zapisany wzór mrówczanu magnezu.

HCOOMg
MgCOOH
Mg(CH3COO)2
(HCOO)2Mg
CH3COOMg

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl