Ilość pytań: 20/20
Pytanie 2157

Zaznacz produkty reakcji kwasu stearynowego z zasadą sodową.

C15H31COONa i H2O
C15H31COOH i NaOH
C17H35COONa i H2O
C17H35COOH i NaOH

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.