Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1962

Zaznacz substraty reakcji zachodzącej wg schematu

................... + ................... →  (CH3COO)2Mg + H2

Mg
CH3COOH
MgO
Mg(OH)2
H2O

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl