Ilość pytań: 18/18
Pytanie 138

Zaznacz szereg, w którym są tylko składniki powietrza o stałej zawartości.

azot, tlenek węgla(IV), tlen
azot, tlen, para wodna
azot, tlen, argon
tlen, tlenek węgla(IV), argon

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.