Ilość pytań: 15/15
Pytanie 636

Atom potasu oddał swój elektron walencyjny i przekształcił się w jon K+.

W jonie K+

jest tyle samo elektronów walencyjnych, co w atomie kryptonu
jest 1 elektron walencyjny
nie ma elektronów walencyjnych
jest tyle samo elektronów walencyjnych, co w atomie argonu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl