Ilość pytań: 17/17
Pytanie 1032

Zaznacz poprawne zapisy konfiguracji elektronowej atomów znajdujących się  w stanie podstawowym.

1s22s22p5
1s22s2p63s2p6
1s22p22s63s1
1s22s22p63s4p6

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.