Ilość pytań: 15/15
Pytanie 973

Jon o wzorze ogólnym X2+ ma taką samą konfigurację elektronową jak atom argonu.

Jonem tym jest 

Be2+
Ca2+
Zn2+
Fe2+
Mg2+

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.