Ilość pytań: 6/6
Pytanie 160

W równaniu kinetycznym  v=k •[A]a•[B]b  współczynniki a i b

wyznacza się doświadczalnie
mogą być równe współczynnikom reakcji
są równe współczynnikom reakcji

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.