Ilość pytań: 6/6
Pytanie 157

Dla reakcji przedstawionej równaniem
3H2 + N2 = 2NH3         
równanie kinetyczne to v = k·[H2]3·[N2]   

Określ całkowity rząd reakcji.
 

4
1
2
0
3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl