Ilość pytań: 6/6
Pytanie 1666

Wykres przedstawia zależność szybkości reakcji od stężenia.
zależność szybkości reakcji od stężenia

Zaznacz prawidłowy rząd tej reakcji.

Reakcja 2 rzędu
Reakcja 0 rzędu
Reakcja 1 rzędu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.