Ilość pytań: 6/6
Pytanie 447

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem: P4 + 6H2 → 4PH3       
Równanie kinetyczne tej reakcji:  v = k·[H2]. 

Szybkość tej reakcji zależy od stężenia

P4, H2 i PH3
P4 i H2
tylko PH3
tylko H2
tylko P4

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl