Ilość pytań: 21/21
Pytanie 661

Podczas dysocjacji 1 cząsteczki kwasu fosforowego(V) powstaje:

1 anion i 1 kation
3 aniony i 3 kationy
3 kationy i 1 anion
1 kation i 3 aniony

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.