Ilość pytań: 21/21
Pytanie 2525

Zaznacz wzory wodorotlenków, które w wodzie ulegają dysocjacji jonowej.

Ca(OH)2
Zn(OH)2
Fe(OH)3
Cu(OH)2
NaOH

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.