Ilość pytań: 20/20
Pytanie 664

Zaznacz prawidłową nazwę jonu NO3- .

anion azotowy(V)
kation azotanowy(III)
kation azotanowy 3-
anion azotanowy(V)

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl