Ilość pytań: 20/20
Pytanie 658

Zaznacz jony, jakie znajdują się w roztworze po zmieszaniu kwasu siarkowego(VI) i kwasu solnego.

S2–
H+
SO42–
Cl
SO32–

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl