Ilość pytań: 20/20
Pytanie 263

Dysocjacja jonowa jest to

Rozpad cząsteczek na jony pod wpływem wody
Przewodzenie prądu elektrycznego przez roztwór kwasu lub zasady
Proces rozpuszczania kwasów lub zasad w wodzie
Rozkład nietrwałych kwasów

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl