Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1738

Związek o wzorze C10H20 należy do szeregu homologicznego

alkanów
alkenów
alkinów

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl