Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1439

Węglowodór o wzorze półstrukturalnym
CH2=CH–CH2–CH3
należy do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym...

CnH2n-2
CnH2n+2
CnH2n

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.