Ilość pytań: 19/19
Pytanie 1346

CnH2n+2 to wzór ogólny szeregu homologicznego

alkenów
alkinów
alkanów

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl