Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1743

CnH2n–2 to wzór ogólny szeregu homologicznego...

alkenów
alkinów
alkanów

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl