Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1245

Węglowodór o wzorze półstrukturalnym
CH≡C–CH2–CH2–CH2–CH3
należy do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym...

CnH2n
CnH2n+2
CnH2n-2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl