Ilość pytań: 19/19
Pytanie 2475

ogniwa Zn/Ag
Aniony w ogniwie przedstawionym na schemacie

przemieszczają się przez przewodnik od elektrody Ag do elektrody Zn
nie przemieszczają się
przemieszczają się przez klucz elektrolityczny od elektrody Zn do elektrody Ag
przemieszczają się przez przewodnik od elektrody Zn do elektrody Ag
przemieszczają się przez klucz elektrolityczny od elektrody Ag do elektrody Zn

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.