Ilość pytań: 16/16
Pytanie 2478

Zbudowano ogniwo z elektrod Pb2+/Pb (E0=-0,13V) i Mg2+/Mg (E0=-2,38V).

Katodą w tym ogniwie jest

elektroda Mg
elektroda Pb

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.