Ilość pytań: 16/16
Pytanie 2477

SEM ogniwa zbudowanego z elektrod
Pt2+/Pt  E0=+1,19V
Sc3+/Sc  E0=-2,08V

wynosi

+3,27V
-0,89V
-3,27V
+0,89V

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl