Ilość pytań: 16/16
Pytanie 2482

W ogniwie galwanicznym przedstawionym schematem
Ni(s)|Ni(NO3)2(aq)||AgNO3(aq)|Ag(s)  

utleniaczem jest

Ni
Ag+
Ni2+
Ag
NO3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl