Ilość pytań: 10/10
Pytanie 1246

Związek o wzorze CH3COOC2H5 powstał w reakcji

kwasu metanowego i alkoholu etylowego
kwasu propanowego i alkoholu metylowego
kwasu etanowego i alkoholu etylowego

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl