Ilość pytań: 10/10
Pytanie 980

Zaznacz nazwę związku przedstawionego wzorem HCOOCH3.

metanian etylu
etanian etylu
etanian metylu
metanian metylu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl