Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1970

Zaznacz nazwę związku przedstawionego wzorem CH3COOCH3 .

metanian metylu
etanian etylu
etanian metylu
metanian etylu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl