Ilość pytań: 10/10
Pytanie 1973

Zaznacz wzór związku o nazwie metanian etylu.

HCOOCH3
CH3COOC2H5
HCOOC2H5
CH3COOCH3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl