Ilość pytań: 13/13
Pytanie 2156

Zaznacz wzory produktów reakcji przedstawionej schematem

C3H7OH + CH3COOH → ............................................

CH3COC3H7
C3H7COCH3
H2O
CH3COOC3H7
C3H7COOCH3

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.