Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1912

Zaznacz właściwości glicyny.

ma charakterystyczny zapach amoniaku
krystaliczna substancja stała
dobrze rozpuszcza się w wodzie
bezbarwna ciecz
słabo rozpuszcza się w wodzie

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.