Ilość pytań: 16/16
Pytanie 2086

Zaznacz zastosowanie azotanu(V) srebra AgNO3.

w budownictwie
do posypywania dróg
produkcja luster
środek konserwujący żywność
produkcja nawozów sztucznych

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl