Ilość pytań: 16/16
Pytanie 2086

Zaznacz zastosowanie azotanu(V) srebra AgNO3.

produkcja luster
środek konserwujący żywność
w budownictwie
produkcja nawozów sztucznych
do posypywania dróg

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl