Ilość pytań: 16/16
Pytanie 2086

Zaznacz zastosowanie azotanu(V) srebra AgNO3.

produkcja nawozów sztucznych
w budownictwie
produkcja luster
do posypywania dróg
środek konserwujący żywność

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl