Ilość pytań: 16/16
Pytanie 132

Korzystając z tabeli rozpuszczalności wybierz substancję, którą należy dodać do roztworu chlorku sodu, aby wytrącił się osad.

MgSO3
AgNO3
FeCl3
NaOH

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.