Ilość pytań: 16/16
Pytanie 1524

Poniżej zamieszczono fragment tabeli rozpuszczalności soli w wodzie

Jony Na+ Pb2+ Ag+
OH R N N
Cl R N N
NO3 R R R

Do roztworu zawierającego chlorek sodu dodano roztwór azotanu(V) srebra.

Określ, czy wytrąci się osad.

wytrąci się
nie wytrąci się

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.