Ilość pytań: 10/10
Pytanie 245

Mydło rozpuszczono w wodzie.
Otrzymano

roztwór
zawiesinę
emulsję
koloid

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl