Ilość pytań: 10/10
Pytanie 236

Roztwór jest to

mieszanina jednorodna substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika
mieszanina jednorodna związków chemicznych
mieszanina niejednorodna dwóch cieczy
mieszanina niejednorodna dwóch dowolnych substancji

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.