Ilość pytań: 10/10
Pytanie 243

Zaznacz czynności, jakie można wykonać, aby sól wykrystalizowała z roztworu nasyconego.

oziębienie roztworu
podgrzanie roztworu
odparowanie część wody
dodanie więcej soli
przesączenie roztworu

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl