Ilość pytań: 10/10
Pytanie 337

Uzupełnij właściwym określeniem.

.................. - jest to wydzielenie substancji rozpuszczonej z roztworu nasyconego.

sedymentacja
sączenie
krystalizacja
dekantacja

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.