Ilość pytań: 10/10
Pytanie 236

Roztwór jest to

mieszanina jednorodna substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika
mieszanina niejednorodna dwóch dowolnych substancji
mieszanina jednorodna związków chemicznych
mieszanina niejednorodna dwóch cieczy

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl