Ilość pytań: 14/14
Pytanie 1935

Korzystając z tabeli rozpuszczalności zaznacz wzory wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie.

Cu(OH)2
KOH
Fe(OH)3
Ba(OH)2
NaOH

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl