Ilość pytań: 14/14
Pytanie 289

Zaznacz równanie przedstawiające otrzymanie siarczanu(VI) sodu w reakcji zobojętniania.

2NaOH + SO3 → Na2SO4 + 2H2O
2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O
Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O
2Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl