Ilość pytań: 15/15
Pytanie 2082

Zaznacz wzory soli, które można otrzymać w reakcji tlenku zasadowego z tlenkiem kwasowym.

K3PO3
MgSO4
KBr
Na2S
Na2CO3

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.