Ilość pytań: 14/14
Pytanie 1943

Zaznacz grupę związków, do których należą saletry - nawozy mineralne.

siarczki
fosforany(V)
azotany(V)
siarczany(VI)
chlorki

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl