Ilość pytań: 14/14
Pytanie 1954

Zaznacz produkty reakcji chlorku żelaza(III) z zasadą sodową.

H2
Fe(OH)2
Fe(OH)3
H2O
NaCl

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl