Ilość pytań: 15/15
Pytanie 1955

Zaznacz równanie przedstawiające otrzymanie azotanu(VI) potasu w reakcji metali z kwasem.

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
K2O + 2HNO3 → 2KNO3 + H2O
2K + 2HNO3 → 2KNO3 + H2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.