Ilość pytań: 14/14
Pytanie 754

Na2SO4 w roztworze wodnym dysocjuje na kationy sodu i aniony siarczanowe(VI).

Ładunek kationu sodu jest liczbowo równy

wartościowości anionu siarczanowego(VI)
ilości kationów sodu
ilości anionów siarczanowych(VI)
wartościowości sodu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.