Ilość pytań: 8/8
Pytanie 1939

Zaznacz prawidłowe wzory jonów, które znajdują się w roztworze siarczanu(IV) sodu.

S
SO32–
SO42–
Na+
S2–

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl