Ilość pytań: 14/14
Pytanie 758

W roztworze AlCl3 jest

3 razy więcej jonów dodatnich niż jonów ujemnych
tyle samo jonów dodatnich co ujemnych
3 razy więcej jonów ujemnych niż jonów dodatnich

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl