Ilość pytań: 8/8
Pytanie 372

Zaznacz wzór soli, która dysocjuje z utworzeniem jonu siarczkowego.

Na2S
CuSO4
Na2SO3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl