Ilość pytań: 14/14
Pytanie 755

CuSO4 w roztworze wodnym dysocjuje na kationy miedzi(II) i aniony siarczanowe(VI).

Ładunek anionu siarczanowego(VI) jest równy

ilości anionów siarczanowych (VI)
wartościowości kationu miedzi(II)
wartościowości anionu siarczanowego(VI)
ilości kationów miedzi(II)

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl