Ilość pytań: 12/12
Pytanie 910

Zaznacz prawidłową nazwę związku o wzorze Cu(OH)2.

wodorotlenek miedzi(II)
wodorotlenek miedzi
wodorotlenek miedzi(I)
wodorotlenek miedzi(III)

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl