Ilość pytań: 12/12
Pytanie 908

Zaznacz prawidłowy wzór wodorotlenku żelaza(III).

Fe3OH
Fe3OH3
Fe(OH)3
3FeOH

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl