Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1934

Zaznacz wartościowość manganu (Mn) w wodorotlenku o wzorze Mn(OH)2.

II
III
IV
I

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl