Ilość pytań: 12/12
Pytanie 903

Zaznacz prawidłową nazwę związku o wzorze NaOH.

wodorotlenek sodu(II)
wodorotlenek sodu(I)
wodorotlenek sodu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl