Ilość pytań: 12/12
Pytanie 905

Zaznacz prawidłową nazwę związku o wzorze Fe(OH)2.

wodorotlenek żelaza(III)
wodorotlenek żelaza(I)
wodorotlenek żelaza(II)
wodorotlenek żelaza

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.