Ilość pytań: 26/26
Pytanie 1376

W cząsteczce COwystępują

wiązania kowalencyjne niespolaryzowane i cząsteczka nie jest dipolem
wiązania jonowe i cząsteczka jest dipolem
wiązania spolaryzowane i cząsteczka jest dipolem
wiązania spolaryzowane i cząsteczka nie jest dipolem
wiązania jonowe i cząsteczka nie jest dipolem

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl