Ilość pytań: 27/27
Pytanie 2042

Zaznacz ilość niewiążących par elektronowych w cząsteczce chloru.

1
4
3
2
6

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl