Ilość pytań: 27/27
Pytanie 387

Atom, który ma konfigurację walencyjnej powłoki elektronowej

...s [ ↑↓]  p[ ↑↓ | ↑  | ↑ ]

ma zdolność do utworzenia

3 wiązań kowalencyjnych
4 wiązań kowalencyjnych
6 wiązań kowalencyjnych
2 wiązań kowalencyjnych

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.