Ilość pytań: 27/27
Pytanie 1150

Zaznacz dokończenia zdania, aby było ono prawdziwe.

W cząsteczce HCl wspólna para elektronowa

jest przesunięta w stronę atomu wodoru
jest przesunięta w stronę atomu chloru
jest utworzona przez oba atomy
w całości pochodzi od chloru
jest rozmieszczona równomiernie między atomami

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.