Ilość pytań: 27/27
Pytanie 2038

Zaznacz wzory cząsteczek, w których występują wiązania kowalencyjne niespolaryzowane.

MgO
H2O
NH3
O2
N2

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl