Ilość pytań: 18/18
Pytanie 2283

W szeregu pierwiastków grupy 16 oznaczonych symbolami
O  S  Se  Te
pierwsza energia jonizacji

wzrasta
jest taka sama
maleje

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl