Ilość pytań: 21/21
Pytanie 389

Gdy tworzy się wiązanie jonowe to

powstaje wspólna para elektronowa równo rozmieszczona między atomami
wspólna para elektronowa pochodzi od jednego z atomów
wspólna para elektronowa jest przesunięta w stronę jednego z atomów
elektrony walencyjne przechodzą z jednego atomu do drugiego

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.