Ilość pytań: 21/21
Pytanie 462

Atom wapnia, aby stał się kationem Ca2+ musi 

oddać 2 elektrony
przyjąć 2 protony
oddać 2 protony
przyjąć 2 elektrony

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl