Ilość pytań: 22/22
Pytanie 440

Zaznacz symbol pierwiastka, któremu należy dostarczyć najniższą wartość energii, aby zaszła przemiana przedstawiona wzorem ogólnym:

X → X+ + e  

Mg
Ca
Sr
Ba

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.