Ilość pytań: 21/21
Pytanie 440

Zaznacz symbol pierwiastka, któremu należy dostarczyć najniższą wartość energii, aby zaszła przemiana przedstawiona wzorem ogólnym:

X → X+ + e  

Ca
Mg
Sr
Ba

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl