Ilość pytań: 22/22
Pytanie 1721

   Wraz ze wzrostem liczby atomowej wartość pierwszej energii jonizacji pierwiastków

w okresie maleje i w grupie maleje
w okresie wzrasta i w grupie wzrasta
w okresie wzrasta, w grupie maleje
w grupie pozostaje bez zmian a w okresie wzrasta
w okresie maleje, w grupie wzrasta

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.