Ilość pytań: 12/12
Pytanie 2036

Zaznacz symbole pierwiastków, która mają wyższą elektroujemność niż brom.

F
At
I
Cl

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl