Ilość pytań: 12/12
Pytanie 2368

Spośród podanych elektroujemności różnych pierwiastków wybierz dwie, które na pewno dotyczą metali. Nie korzystaj z tabeli elektroujemności.

0,93
1,54
2,55
3,16

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.