Ilość pytań: 12/12
Pytanie 1345

Zaznacz prawidłowe dokończenia zdania.

Im atom ma więcej powłok elektronowych tym ..........................................

ma niższą elektroujemność
ma wyższą elektroujemność
silniej przyciaga elektrony innego atomu
słabiej przyciaga elektrony innego atomu

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.