Ilość pytań: 12/12
Pytanie 2369

W grupie 2 zdolność atomów do oddawania elektronów wraz ze wzrostem liczby atomowej pierwiastka

nie zmienia się
maleje
wzrasta

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl