Ilość pytań: 7/7
Pytanie 2132

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
reakcje kwasów z metalami

Zaznacz, co zaobserwowano.

Reakcja zaszła tylko w naczyniu II.
Reakcja zaszła tylko w naczyniu I.
Reakcja nie zaszła w żadnym naczyniu.
Reakcja zaszła w obu naczyniach.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl