Ilość pytań: 8/8
Pytanie 2075

Zaznacz nazwy metali, które reagują z kwasem chlorowodorowym i wypierają z niego wodór.  Skorzystaj z szeregu aktywności metali

Uproszczony szereg aktywności metali:
K  Na  Ca  Mg  Al  Zn  Fe  Cu  Hg  Ag  Au  Pt.

wapń
miedź
rtęć
cynk
potas

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.