Ilość pytań: 8/8
Pytanie 2077

Zaznacz wzory produktów reakcji przedstawionej schematem

Li + H2SO4 → ...........................................

Li2SO4
SO3
H2
H2O
LiOH

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl