Ilość pytań: 8/8
Pytanie 2479

Zaznacz, co zaobserwowano podczas przeprowadzania doświadczenia przedstawionego na schemacie
HCl + Mg

oranż metylowy zabarwił się na czerwono
brak objawów reakcji
wydzielił się osad
wydzieliły się pęcherzyki gazu
roztwór zmienił barwę na niebieską

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.