Ilość pytań: 8/8
Pytanie 2076

Zaznacz nazwę metalu najbardziej aktywnego z podanych. Skorzystaj z szeregu aktywności metali

Uproszczony szereg aktywności metali:
K  Na  Ca  Mg  Al  Zn  Fe  Cu  Hg  Ag  Au  Pt.

żelazo
cynk
srebro
miedź
glin

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl