Ilość pytań: 7/7
Pytanie 2484

Do roztworu kwasu chlorowodorowego dodano tlenek miedzi(II). Zaszła reakcja zgodnie z równaniem
CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
W wyniku reakcji czarny tlenek miedzi(II) roztworzył się i powstał niebieski roztwór chlorku miedzi(II).

Zaznacz wniosek z tego doświadczenia. 

do roztworu kwasu chlorowodorowego dodano tlenek miedzi(II)
tlenek miedzi (II) reaguje z kwasem chlorowodorowym
tlenek miedzi(II) jest czarny a roztwór chlorku miedzi(II) niebieski
tlenek miedzi(II) roztworzył się i powstał niebieski roztwór 

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.