Ilość pytań: 7/7
Pytanie 2485

Z kwasami reagują

tlenki kwasowe
tlenki niemetali
tlenki nierozpuszczalne w wodzie
tlenki zasadowe
tlenki obojętne

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl