Ilość pytań: 11/11
Pytanie 2097

Zaznacz przemiany, które są zjawiskiem fizycznym.

spalanie benzyny w silniku
trawienie pokarmu w żołądku
parowanie wody
topnienie ołowiu
rozbicie szkła

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl