Ilość pytań: 11/11
Pytanie 2097

Zaznacz przemiany, które są zjawiskiem fizycznym.

topnienie ołowiu
parowanie wody
rozbicie szkła
spalanie benzyny w silniku
trawienie pokarmu w żołądku

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl