Ilość pytań: 11/11
Pytanie 2097

Zaznacz przemiany, które są zjawiskiem fizycznym.

trawienie pokarmu w żołądku
spalanie benzyny w silniku
topnienie ołowiu
parowanie wody
rozbicie szkła

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl