Ilość pytań: 11/11
Pytanie 2096

Zaznacz przemiany, które są reakcjami chemicznymi.

kwaśnienie mleka
rdzewienie żelaza
spalanie węgla
rozpuszczenie cukru w wodzie
zamarzanie wody

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl