Ilość pytań: 24/24
Pytanie 107

Żelazo ma symbol:

Zn
N
P
Fe
Cl

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl