Ilość pytań: 4/4
Pytanie 1100

Zaznacz skrócone jonowe równanie reakcji strąceniowej.

K2CO3 → 2K+ + CO32–
Ba2+ + SO42– → BaSO4
SO3 + H2O → H2SO4
H+ + OH → H2O

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.