Ilość pytań: 6/6
Pytanie 224

Związki o budowie jonowej w warunkach normalnych występują

w stanie stałym lub ciekłym
w stanie stałym, ciekłym lub gazowym
tylko w stanie ciekłym
tylko w stanie stałym

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl