Ilość pytań: 6/6
Pytanie 1657

Zaznacz zdanie prawdziwe.

Związki jonowe mają niskie temperatury topnienia a kowalencyjne - wysokie.
Związki jonowe i kowalencyjne mają wysokie temperatury topnienia.
Związki jonowe i kowalencyjne mają niskie temperatury topnienia.
Związki jonowe mają wysokie temperatury topnienia a kowalencyjne - niskie.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.