Ilość pytań: 6/6
Pytanie 1869

Dobrze rozpuszczają się w wodzie związki mające wiązania

kowalencyjne spolaryzowane lub niespolaryzowane
jonowe lub kowalencyjne spolaryzowane
tylko kowalencyjne niespolaryzowane
jonowe lub kowalencyjne niespolaryzowane
tylko jonowe

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.