Ilość pytań: 6/6
Pytanie 1870

Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące związków jonowych.

Przewodzą prąd elektryczny po rozpuszczeniu w wodzie.
Nie przewodzą prądu elektrycznego w stanie stałym.
Nie przewodzą prądu elektrycznego po stopieniu.
Przewodzą prąd elektryczny w stanie stałym.
Przewodzą prąd elektryczny po stopieniu.

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.