Ilość pytań: 6/6
Pytanie 1869

Dobrze rozpuszczają się w wodzie związki mające wiązania

tylko jonowe
tylko kowalencyjne niespolaryzowane
jonowe lub kowalencyjne spolaryzowane
kowalencyjne spolaryzowane lub niespolaryzowane
jonowe lub kowalencyjne niespolaryzowane

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl