Ilość pytań: 9/9
Pytanie 2001

Zaznacz nazwy cząstek, będących składnikami atomu, które mają masę około 1u.

elektron
neutron
proton

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl