Ilość pytań: 9/9
Pytanie 2201

Liczba masowa A określa

sumę liczby protonów i neutronów
masę wszystkich protonów
sumę liczby protonów i elektronów
masę wszystkich cząstek budujących atom
masę protonów i neutronów

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl