Ilość pytań: 11/11
Pytanie 2572

Atomy tego samego pierwiastka

zawsze mają taką samą masę atomową
mogą mieć różne masy atomowe lub mieć takie same masy atomowe
zawsze mają różne masy atomowe

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.