Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1996

Liczbę elektronów w elektrycznie obojętnym atomie można określić, znając

liczbę masową
liczbę protonów
liczbę atomową
masę atomową
masę nuklidów

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl