Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1996

Liczbę elektronów w elektrycznie obojętnym atomie można określić, znając

masę atomową
masę nuklidów
liczbę protonów
liczbę masową
liczbę atomową

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl