Ilość pytań: 10/10
Pytanie 2239

Atomy tego samego pierwiastka mogą różnić się 

liczba atomową
liczbą neutronów
liczbą masową
liczbą elektronów
liczbą protonów

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl