Ilość pytań: 11/11
Pytanie 2243

Azot występuje w przyrodzie w postaci atomów 14N i 15N a sód tylko w postaci atomów 23Na.

Nuklidami są atomy

tylko 23Na
tylko 14N i 15N
14N, 15N i 23Na

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.