Ilość pytań: 11/11
Pytanie 2242

Nuklidem jest to

jedna z nazw izotopu wodoru
dowolny składnik jądra atomowego
inna nazwa neutronu
jądro atomowe dowolnego izotopu pierwiastka
atom o określonej liczbie protonów i neutronów

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.