Ilość pytań: 11/11
Pytanie 2198

Atomy dwóch różnych pierwiastków mogą mieć takie same

liczby atomowe
ilości elektronów
ilości protonów
liczby masowe
ilości neutronów

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl