Ilość pytań: 11/11
Pytanie 2453

Izotopy 14N i 15N

różnią się budową a nie różnią się właściwościami chemicznymi
nie różnią się budową i nie różnią się właściwościami chemicznymi
nie różnią się budową, ale różnią się właściwościami chemicznymi
różnią się budową i różnią się właściwościami chemicznymi

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl