Ilość pytań: 20/20
Pytanie 2317

Zaznacz prawidłowy wzór tlenku glinu.

Al3O2
AlO3
Al3O3
Al3O
Al2O3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl