Ilość pytań: 20/20
Pytanie 2309

Zaznacz prawidłowy wzór tlenku węgla(II).

C2O
CO
CO2
C2O2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl