Ilość pytań: 20/20
Pytanie 2313

Zaznacz prawidłowy wzór tlenku siarki(VI).

SO6
SO3
S6O
S3O3
S3O

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl