Ilość pytań: 20/20
Pytanie 2323

Zaznacz prawidłowy wzór tlenku chloru(VII).

Cl7O
Cl7O2
Cl2O7
ClO7

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl